Wijze van informatie verstrekking

Er zijn verschillende wijzen waarop de informatie wordt verstrekt.

Kennisneming

Indien het bestuursorgaan heeft besloten de informatie openbaar te maken, wordt deze tegelijk met de bekendmaking van het besluit verstrekt. Een uitzondering hierop is wanneer het bestuursorgaan de verwachting heeft dat een belanghebbende daartegen bezwaar heeft. In dat geval wordt de informatie niet eerder verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.

Vorm van verstrekking

Indien het bestuursorgaan beslist dat de verzochte informatie openbaar wordt gemaakt, kan hij de informatie op verschillende manieren aan de verzoeker verstrekken. Hij kan:

  • een kopie ervan geven;
  • de letterlijke inhoud ervan in een andere vorm verstrekken;
  • kennisneming van de inhoud toestaan;
  • een uittreksel of een samenvatting van de inhoud geven;
  •  inlichtingen uit de informatie verschaffen.

Voorkeur voor een vorm

Als de verzoeker heeft verzocht de informatie te verstrekken in een bepaalde vorm, geeft het bestuursorgaan hier gehoor aan. Hiervan wijkt het bestuursorgaan af als het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Of in het geval dat de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.

Bij milieu-informatie geldt daarbij dat het bestuursorgaan onder bepaalde omstandigheden ook informatie geeft over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van de eerstbedoelde informatie.