Cursusprogramma

Het programma beslaat een middag en wordt afgesloten met een informele borrel.

13:45 – 14:00     Ontvangst

14:00 – 14:10     Inleiding

14:10 – 15:00     AWB-besluit

15:00 – 15:15     pauze

15:15 – 16:00     Toepassing van de Wob, bestuursorganen

16:00 – 16:15     pauze

16:15 – 17:00     Weigeringsgronden

17:00 – 17:15     Do’s en don’ts

17:15 – 17:30     Mogelijkheid tot het stellen van vragen

17:30 – 18:00     Afsluitende borrel