Cursus Wob voor overheden en ambtenaren

(Lokale) overheden worden met grote regelmaat geconfronteerd met
Wob-verzoeken. Dat kan zijn in het kader van legitieme vragen, maar ook –
Wob-verzoeken met geen ander doel dan de verschuldigdheid van dwangsommen te
bewerkstelligen. Er zijn inmiddels enige uitspraken op het gebied van misbruik
van de Wob. In de cursus zal aandacht worden besteed aan het
bestuursrechtelijke kader, en (met name) aan de weigeringsgronden. Daarbij zal
voorts aandacht worden besteed aan de Wet Open Overheid, maar zeker ook aan de
eventuele (on)mogelijkheden om misbruik tegen te gaan. Er zal aandacht worden
besteed aan de do’s en don’ts, en er zal gelegenheid worden gegeven voor het
stellen van vragen.