Cursus Wob voor Journalisten

Het is niet altijd noodzakelijk om een Wob-verzoek te doen, journalisten trachten – en dat is begrijpelijk – veelvuldig informatie langs informele weg te verkrijgen, zonder dat een formeel Wob-verzoek behoeft te worden ingediend.

Toepassing van de Wob stelt niettemin journalisten, schrijvende pers en andere media, veelvuldig voor vragen. Overheden maken met regelmaat gebruik van de in de Wob opgenomen weigeringsgronden, maar deze weigeringsgronden houden niet altijd stand ten overstaan van de rechter.

Het doel van de Wob-cursus ten behoeve van journalisten is om journalisten inzicht te verschaffen in de Wob en de toepassing van de Wob, waarbij een doelstelling is, dat de journalist in staat is om zelfstandig een Wob-verzoek in te dienen, en tegen de afwijzing daarvan eventueel zelfstandig bezwaar te maken. Getracht zal worden om de weigeringsgronden die de overheid het bestuursorgaan ten dienste staan, uitvoerig te bespreken, om zo inzicht te verschaffen in de toepassing van de Wob.