Cursus Wob voor Politie, Brandweer en veiligheidsregio’s

Met enige regelmaat wordt ook aan de politie, brandweer en veiligheidsregio’s verzocht om het verstrekken van informatie in het kader van de Wob, of aan veiligheidsregio’s bijvoorbeeld verslagen van de meldkamer e.d. Er kunnen gerechtvaardigde en legitieme belangen zijn om openbaarmaking van dergelijke stukken te weigeren, bijvoorbeeld vanwege nog lopend onderzoek, dan wel in verband met het feit dat opsporingsmethodes niet openbaar moeten worden.

Teneinde politie en veiligheidsinstanties in staat te stellen om een adequate afweging te maken, en op juiste wijze toepassing te geven aan de Wet Openbaarheid van Bestuur, zal in deze cursus met name aandacht worden besteed aan niet alleen het bestuursrechtelijk kader, maar ook de wijze waarop de Wob in de praktijk toepassing vindt. Aandacht zal worden besteed aan ter zake relevante jurisprudentie. De do’s en don’ts zullen worden besproken, het wetsvoorstel Wet Open Overheid en er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.