DNB hoeft niet open te zijn over redding ABN AMRO

De zaak was aangespannen door de Volkskrant, die meende de rapporten te kunnen inzien op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  Lees bericht en de uitspraak.

Zouden de rapporten niet ook bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie of het Ministerie van Financiën aanwezig zijn? En zou dan weigering tot openbaarmaking stand houden?