Dwangsom voor het niet tijdig beslissen op een Wob-verzoek wordt geschrapt

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat de dwangsom voor het niet tijdig beslissen op een Wob-verzoek wordt geschrapt. Om misbruik van die regeling tegen te gaan, hoeven bestuursorganen die te laat beslissen op dit soort verzoeken dan geen dwangsom meer te betalen.  Dit najaar stuurt de minister een voorstel tot wetswijziging naar de Tweede Kamer hierover.

Voor de Wob geldt een beslistermijn van vier weken. Deze kan door het bestuursorgaan worden verlengd met nogmaals vier weken. Indien het bestuursorgaan niet binnen die termijn beslist, staat nog wel beroep bij de rechtbank open.  Er blijft dus bij het schrappen van de dwangsomregeling een zekere prikkel aanwezig voor het bestuursorgaan om (tijdig) te beslissen.

Gepubliceerd op 26 juni 2014. De eerste alinea is gebaseerd op dit artikel van de NRC.