Helpdesk

De toepassing van de Wet Openbaarheid van Bestuur in de praktijk is niet altijd even eenvoudig. Openbaarheid is hoofdregel en de overheid moet dus bij de uitoefening van haar taken volgens de Grondwet deze openbaarheid in acht nemen. Dit met het oog op een goede en democratische bestuursvoering. Maar in de praktijk blijkt de toepassing van de Wob tot vele discussies en procedures aanleiding te geven. Ten behoeve van journalisten en bestuursorganen, bieden wij een zogenaamde helpdesk voor het stellen van vragen of het voeren van overleg. Ook kunt u desgewenst deelnemen aan één van de door ons verzorgde cursussen.

Als u een vraag heeft over de WOB verzoeken wij u contact op te nemen. Wij zullen uw vraag dan zo goed en snel mogelijk beantwoorden.

Knop om contact op te nemen met de Wob helpdesk.